Zasadli sme v novom roku

Zasadli sme v novom roku

v prvom rade dovoľte, aby som vám popriala v novom roku všetko dobré. Najmä to najvzácnejšie zdravie. Vzájomne si poprajme, aby bola spolupráca v obci dobrá a spoločne sme mohli urobiť pre každého z vás také akcie, ktoré vás potešia. Rada by som vám teda priblížila, čo bolo predmetom prvého zasadnutia v bodoch.

1. KÚPA NOVÉHO VOZIDLA

Ešte minulý rok sa začali viesť diskusie o potrebe kúpiť nové vozidlo, ktoré by sa malo využívať namiesto Renault Kangoo, pretože to už je vo veľmi zlom technickom stave. Tento rok sme sa teda touto myšlienkou začali zaoberať hlbšie. Bavili sme sa, či zakúpiť nejaké staršie ojazdené auto alebo nové. Väčšina sa vyjadrila za zakúpenie nového. Mňa žiaľ táto možnosť neoslovila. Môj názor bol a je, že na práce, na ktoré je auto využívané stačilo zakúpiť aj auto ojazdené a zvyšné peniaze využiť na iné projekty, ale samozrejme, rešpektujem názor väčšiny. Zakupuje sa teda vozidlo Dacia Dokker v cene 10.807 eur – rozdelená na akontáciu a splátky počas troch rokov. Staré vozidlo Kangoo bude zlikvidované certifikovanou spoločnosťou.

2. KATAFALK

 

Taktiež téma, ktorú sme už mali na stole aj v predchádzajúcich rokoch a bola aj v rozpočte. Katafalk, ktorý sa v márnici nachádza je v zlom technickom stave a bol už viackrát opravovaný. Rozhodli sme sa preto, že túto situáciu budeme riešiť. Starosta priniesol dve cenové ponuky v sume 2 200 eur a 3 200 eur. Záver a stanovisko OZ ešte neprijalo. Poslankyňa Jana Banášová oslovila ešte firmy, ktoré dodajú cenové ponuky. Riešiť to budeme na najbližšom OZ.

3. PRACOVNÉ DIELNE V ŠKOLE

Naša škola má povinnosť k 1.9.2019 vybudovať vhodné pracovné dielne, nakoľko to vyžaduje zákon. Pracovné vyučovanie bolo opäť zakomponované do osnov. Hľadali si vhodné priestory, ktorých žiaľ, nie je nikdy dosť. Po odbornom zvážení a zhodnotení sa rozhodlo, že pracovné dielne budú umiestnené v suteréne školy. Tento priestor sa vybaví ventiláciou, novými pivničnými oknami, kúrením, prívodom vody a všetkým, čo je potrebné na bezpečnú prevádzku. Výška investície sa predpokladá v sume cca. 10 000 eur, ktorú zaplatíme z rozpočtu obce. Zariadenie si potom dokúpi ZŠ. Cena sa odhaduje na sumu cca. 2 000 eur. Poslanci túto investíciu schválili.

4. PLOT PRI HASIČSKEJ ZBROJNICI

Nakoľko bola vybudovaná nová hasičská zbrojnica, tak je potrebná aj úprava terénu a oplotenia. Existujúci plot pred zbrojnicou aj plot materskej škôlky bude demontovaný a bude vybudovaný nový plot. Zároveň sa oplotenie od MŠ posunie na úroveň, že nové oplotenie bude kopírovať stenu zbrojnice. O tento priestor sa teda zväčší dvor MŠ. Plot by mala realizovať spoločnosť, ktorá stavala aj zbrojnicu. Predpokladané náklady sú vo výške cca. 5 600 eur. Mne osobne sa však zdala cena privysoká. Navrhovala som, aby sme si oplotenie zakúpili sami a firma realizovala len demontáž a montáž. Starosta dané možnosti preverí. Budeme sa tým zaoberať na nasledujúcom OZ.

5. ZRUŠENIE DOSTAVBY MŠ

Nakoľko výberové konania, ktoré sa konali pre výber dodávateľa stavby boli 2x neúspešné, tak sme sa rozhodli, že od dostavby odstúpime. Je to veľká škoda, pretože sme prišli o investíciu cca. 220 000eur a zároveň náš všetky potrebné úkony pre vybavenie do dnešného dňa stáli cca. 24 000 eur (tieto financie nám už nikto nevráti). Všetky ponuky, ktoré boli predložené, prevyšovali naše finančné možnosti. Projekt, ktorý bol spracovaný, bol žiaľ urobený tak, že nebolo možné dodržať rozpočty na projekt. Pokiaľ budú nové výzvy na dostavbu MŠ, tak sa určite budeme uchádzať, ak to bude situácia v obci vyžadovať.

6. ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor ako ste už mali možnosť zachytiť bude presťahovaný z centra obce na okraj. Presne od smeru od Hoste. Bude umiestnený dole za ZŠ, kde sú už na to vyhradené priestory a začalo sa s úpravou terénu. Postupne sa vybuduje oplotenie. Zberný dvor by mal byť v nových priestoroch spustený od 1.4.2019. Presne vás budeme ešte informovať. Podľa informácií od starostu by mala byť investícia cca. 700 eur + práca. Zároveň sme sa dohodli, že sa zistí aj možnosť rozmiestnenia kontajnerov po obci. Tie by mali byť umiestnené tak, aby sme dokázali monitorovať využívanie občanmi. Chcem upozorniť, že v našej obci máte možnosť separovať už aj tetrapaky. Na zbernom dvore je umiestnený oranžový kontajner, ktorý slúži na tetrapaky (viacvrstvové obaly)!!! Do budúcnosti zisťujeme aj možnosť skladovania biologického odpadu. Zároveň pripravujeme aj nové opatrenia, ktorými by sme chceli občanov motivovať k tomu, aby začali viac separovať. Priebežne budeme informovať. Prvým krokom však napríklad bude, že prestaneme na akciách v obci používať plastové príbory, taniere a poháre. Na tomto sa už zhodli všetky organizácie a komisie v obci.

7. PRERÁBKA PRIESTOROV OBECNÉHO ÚRADU

Na obecnom úrade sa uskutočnia úpravy, ktoré budú pozostávať z novej podlahy v kancelárii pracovníčok a vybudovania kuchynského kúta, ktorý chýba. Je to naozaj potrebné, nakoľko doteraz bol tento priestor pri toaletách OÚ.

8.DETSKÉ IHRISKO

Zapojíme sa do výzvy o nové detské ihrisko. Bližšie informácie poskytnem, keď budem mať. Zatiaľ podrobnosti neviem. Poslanci s touto investíciou súhlasili. V prípade ak by sme neboli úspešní, tak budeme musieť premýšľať nad tým ako súčasné opraviť a dobudovať.

9. RÔZNE

– p. Takáčová upozornila, že po panskej sa pohybujú autá, ktoré tam jazdia veľmi rýchlo. Zvažovali sme nejaké obmedzenia, ale nakoniec sme sa rozhodli, že občania budú zatiaľ upozornení len písomne a v rozhlase.
– starosta vyzve nového majiteľa detskej ozdravovane, aby zabezpečil odpratanie odpadov, ktoré tam niekto naviezol a zároveň lepšie zabezpečil celý areál.
– J. Banášová informovala, že schodisko a chodníky pri zdravotnom stredisku neboli vôbec počas kalamity udržiavané. Videla ako jedna pani škaredo spadla. Túto situáciu treba určite riešiť. Posnažíme sa, aby sme zabezpečili lepšiu údržbu. Je nutné, aby sa namrznuté chodníky posypali. Starosta povedal, že zabezpečí soľ resp. iný potrebný posyp.
– v krátkosti sme viedli debatu o založení obecného podniku, ktorý mal p. Németh aj v predvolebnom letáku. Určite to nie je jednoduché, ale nakoľko vidíme koľko peňazí dávame do rôznych stavebných prác, určite by sme sa mali o to minimálne pokúsiť. Nápad je to určite dobrý. Uvidíme, či sa debata pohne aj ďalej.

admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Pozrite sa,  čo sa v obci urobilo a koľko to stálo. Faktúry za mesiac apríl a marec.

Faktúry